• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

OPOZORILO

Gripa

V času epidemije svetujemo, da se izogibate množičnih prireditev, prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi, uživate zdravo prehrano, ki vsebuje veliko vitamina C in skrbite za svojo fizično in psihično kondicijo.

Program za krepitev zdravja odraslih

ZV1

VODJA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA

TAMARA KOFOL, dipl. med.sestra, mag. dietetike; telefon 051 307 792, e-pošta:


IZVAJALCI PROGRAMA SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

TANJA MAKAROVIČ, profesor zdravstvene vzgoje; telefon 031 206 265, e-pošta:

ANDREJA BAVČER, dipl. medicinska setra; e-pošta:

NINA RADMAN LIVAJA, dipl. medicinska sestra; e-pošta:

MARTINA TEŽAK, dipl. medicinska sestra; e-pošta:

PREHRANA

MARTINA JAVORNIK,
dipl. dietetik; e-pošta:

GIBANJE

BARBARA LEMUT
, dipl. fizioterapevt; telefon 051 307 796, e-pošta:

SEBASTJAN BUDIHNA, mag. kineziologije; e-pošta:

DRAGANA BIČIČ, dipl. fizioterapevt; e-pošta:

DUŠEVNO ZDRAVJE

MAŠA BREZAVŠČEK, univ. dipl. psiholog; telefon 031 758 400, e-pošta:

MATEJA KRAGELJ, univ. dipl. psiholog; e-pošta:

IRENA BOLKO, univ. dipl. psiholog; e-pošta:

PREDSTAVNICA ZA STIKE Z JAVNOSTMI CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA

NINA BIZJAK, mag. kom.; telefon 031 341 184

PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

ZV2

V Programu svetovanja za zdravje, se izvajajo zdravstvenovzgojne in psihoedukativne delavnice ter individualna svetovanja za odrasle s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, za osebe, ki so visoko ogrožene za razvoj kroničnih bolezni in kronične bolnike.

Program svetovanje za zdravje je namenjen odraslim osebam od 19. leta dalje s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni (nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano/škodljivo pitje alkohola, stres, zvišana telesna masa, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi), s prisotno ogroženostjo/visokim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni in s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

TEMELJNE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE so namenjene seznanjanju udeležencev o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni, motiviranju za spremembo z zdravjem povezanega vedenja in za vključitev v poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice/individualna svetovanja, skladno s prisotnimi dejavniki tveganja, ogroženostjo in obolelostjo za kroničnimi boleznimi.

V temeljne zdravstvenovzgojne delavnice se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije.

Opis delavnic

POGLOBLJENE ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE/INDIVIDUALNA SVETOVANJA so namenjena pridobivanju znanja in veščin ter motivacije za spreminjanje vedenja, povezanega z zdravjem. Strokovnjaki jim prav tako nudijo podporo in pomoč v procesu opolnomočenja za spremembo življenjskega sloga in za krepitev duševnega zdravja ter pri skrbi za zdravje.

Opis delavnic

DELAVNICE ZA BOLJŠE DUŠEVNO POČUTJE

Namen psihoedukativnih delavnic je zagotovitev obravnave osebam z najpogostejšimi težavami na področju duševnega zdravja, ki pri odrasli populaciji pomembno zmanjšujejo kvaliteto življenja.

Opis delavnic

preventivni programi