• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Preventiva

cpl

Center za mentalno zdravje

Center za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke, saj je Ministrstvo za zdravje v preteklih letih podelilo tri koncesije na področju psihiatrije za delo z odraslimi. Obravnava poteka po načelih individualnega dela z otroci in njihovimi starši. Cilj delovanja je aktivno spremljanje populacije, skrb za diagnostiko ter zagotovitev kvalitetnega in nepretrganega zdravljenja. V celostno obravnavo je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Po potrebi se vključujejo tudi drugi sodelavci v zavodu ter zunanji sodelavci. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo omogoča rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju, predstavlja pa tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi.

V petek, 9.2.2018 so vsi terapevti odsotni.  Center za mentalno zdravje zaprt.


Pedopsihiatrični  dispanzer
JASNA GIDAKOVIĆ PRAŠOVIĆ, dr.med.  

Psihologi
IVAN KODELJA
MAJA SAGADIN
mag. KATJA KODELJA 
TINA AVBAR
KARIN DEMŠAR

Logoped
MOJCA MUZNIK  

Defektolog
TANJA DUŠAK MAREGA  

Medicinske sestre:
VLASTA BREŠAN ČRV, dipl.med.sestra
BLANKA KOCMAN, sred. med. sestra

Pošto za Center za mentalno zdravlje poslati na naslov:
Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica


Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Vlasta Brešan Črv, dipl. med. sestra.
Čakalne dobe na dan 1.2.2018
Za stopnjo nujnosti REDNO je čakalna doba 69 koledarskih dni, HITRO je 69 dni.
Na prvi pregled čaka 23 pacientov.  

preventivni programi