• Zdravstveni dom Nova Gorica 05 338 32 00

  • klic v sili 112

  • nujna medicinska pomoč 05 330 11 17

OPOZORILO

Gripa

V času epidemije svetujemo, da se izogibate množičnih prireditev, prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi, uživate zdravo prehrano, ki vsebuje veliko vitamina C in skrbite za svojo fizično in psihično kondicijo.

Center za mentalno zdravje

Center za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke, saj je Ministrstvo za zdravje v preteklih letih podelilo tri koncesije na področju psihiatrije za delo z odraslimi. Obravnava poteka po načelih individualnega dela z otroci in njihovimi starši. Cilj delovanja je aktivno spremljanje populacije, skrb za diagnostiko ter zagotovitev kvalitetnega in nepretrganega zdravljenja. V celostno obravnavo je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Po potrebi se vključujejo tudi drugi sodelavci v zavodu ter zunanji sodelavci. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo omogoča rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju, predstavlja pa tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi.

Od 24.12. do 31.12.2018 so vsi zaposleni v odsotni, Center za mentalno zdravje je ta čas zaprt.
Hvala za razumevanje.

Pedopsihiatrični  dispanzer
JASNA GIDAKOVIĆ PRAŠOVIĆ, dr.med.  

Psihologi
IVAN KODELJA
MAJA SAGADIN
mag. KATJA KODELJA 
TINA AVBAR
PETRA KOGOJ SIMČIČ

Logoped
MOJCA MUZNIK  

Defektolog
TANJA DUŠAK MAREGA  

Medicinske sestre:
VLASTA BREŠAN ČRV, dipl.med.sestra
BLANKA KOCMAN, sred. med. sestra

Pošto za Center za mentalno zdravlje poslati na naslov:
Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica


Čakalne dobe
Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Vlasta Brešan Črv, dipl. med. sestra.
Čakalna doba na dan 1.12.2018
ZELO HITRO 3 dni, HITRO 66 dni, REDNO 68 dni.

preventivni programi