• Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

OPOZORILO

Gripa

V času epidemije svetujemo, da se izogibate množičnih prireditev, prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi, uživate zdravo prehrano, ki vsebuje veliko vitamina C in skrbite za svojo fizično in psihično kondicijo.

Patronažna služba Nova Gorica

Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 33 83 257
E-pošta: patronaza.gorica@zd-go.si
Pošto poslati na naslov: Rejčeva ulica 4

Patronažno varstvo izvajajo:

KERŠEVAN JOLANDA, dipl.m.s.
Mobi:  031 872 700 

DREN MAJDA, dipl.m.s.
Mobi:  031 601 716

KLJUN SILVANA, dipl.m.s.
Mobi:  051 678 140

PETREVČIČ NATAŠA, dipl.m.s.
Mobi:  041 673 676

VIDIC MOJCA, dipl.m.s., vodja patronažne službe
Mobi:  031 746 117

PELKA FILIPOVIĆ, dipl. m. s.
Mobi:  041 393 031

MIŠO PEJAKIĆ.
dipl. zdravstvenik
Mobi:  051 232 515

 

obvestila

Na službene mobilne telefone lahko kličete samo ob delavnikih od 7:00 do 14:30 ure.
Patronažna medicinska sestra telefona nima s seboj, kadar dela z bolniki/varovanci.
Če se ne javi na klic, pošljite SMS sporočilo ali pokličite kasneje. Patronažna sestra bo na SMS odgovorila, ko bo zaključila delo z bolnikom/varovancem.

preventivni programi