Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Skupnostna psihiatrična obravnava

SPO je program za dolgotrajno, nepretrgano in celovito obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovem domačem okolju. Obravnava je timska in multidisciplinarna in se izvaja v okviru obiskov na pacientovem domu.

SPO je namenjena vodenju in zdravljenju oseb s hujšo in ponavljajočo se duševno motnjo, ki so pogosto hospitalizirani (tudi proti svoji volji), težje sodelujejo pri zdravljenju (vključno z opuščanjem jemanja predpisanih zdravil ter kontrolnih ambulantnih pregledov), so bili v preteklosti samomorilno ogroženi, kažejo akutno poslabšanje duševne bolezni, upad funkcioniranja vsakdanjih življenjskih aktivnosti s posledicami, in ženskam s poporodnimi duševnimi motnjami. SPO pa lahko predstavlja tudi prvi kontakt z osebo s sumom na težave v duševnem zdravju.

Namen SPO je zmanjšanje hospitalizacij, čim bolj normalno vključevanje oseb v socialno okolje ter sprotno reševanje kriznih situacij.
 

SPO se nahaja na Bidovčevi 4, 5000 Nova Gorica

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
TJAŠA MARKIČ ČERNUTA, dr. med. spec. psihiater
MANCA KRIŽMAN, mag. psih.
JULIJA PAUL, dipl. delovni terapevt
KRISTINA KRIVEC ŠIROK, mag. soc. dela
JASMINA BOLKO JUVAN, mag. soc. dela
JURE PODGORNIK, dipl. zdravstvenik
MARTINA POLANC, dipl. med. sestra
ALAN FURLAN, mag. zdr. nege
NINA TERČON, dipl. med. sestra

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 7.30 in 14.00
sreda med 12.30 in 19.00

Naročanje:
Po telefonu: (05) 33 83 - 318, ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 8.00 in 10.00
Po e-pošti: 

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih - SPO
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

preventivni programi