Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Reševalna služba

Rejčeva ulica 4
5000 NOVA GORICA 
E-pošta:
Naročila prevozov: (05) 33 83 207
Za nujne primere:  (05) 33 01 117 ali  112

Vodja reševalne službe je Tanja Doljak Milost, dipl. med. sestra
Telefon: (05) 33 83 212
E-pošta:

Delovni čas za stranke je vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, po predhodnem dogovoru.

Reševalna služba izvaja:

 •  Reševalne prevoze na območju občin ustanoviteljic ter občin Ajdovščina in Vipava;
     – nujne reševalne prevoze v sodelovanju s Službo NMP;
     – nenujne prevoze pacientov (na kontrolne preglede, premestitve iz bolnišnic…);
     – prevoze onkoloških bolnikov na obsevanja in kemoterapijo;
     – prevoze dializnih bolnikov v dializni center.
 •  Samoplačniške prevoze doma in v tujini.
 •  Zdravstveno varstvo na prireditvah v sodelovanju s Službo NMP.

 

Zaposleni in vozni park

Zaposleni

V reševalni službi je zaposlenih 26 zdravstvenih tehnikov - reševalcev, ki se redno dodatno izobražujejo na strokovnih seminarjih, vajah in tečajih varne vožnje. 

Za reševalne prevoze je ob delavnikih , v dnevnem času na razpolago::
- 1 vozilo NRV z ekipo za nujne prevoze in pomoč službi NMP,
- 3 vozila s spremstvom zdravstvenega tehnika za nenujne reševalne prevoze,
- 1 vozilo brez spremstva za sanitetne prevoze.

Ob sobotah v dnevnem času:
- 1 vozilo NRV z ekipo za nujne prevoze in pomoč službi NMP,
- 1 vozilo s spremstvom zdravtsvenega tehnika za nenujne reševalne prevoze.

Ob nedeljah, praznikih in ponoči:
- 1 vozilo NRV z ekipo za nujne prevoze in pomoč službi NMP.

Vozni park

Reševalna služba ima sodobno opremljen vozni park, ki obsega: 
- 2 reanimobila za izvajanje NMP,
- 1 nujno reševalno vozilo NRV za izvajanje NMP,
- 6 reševalnih vozil za nenujne reševalne prevoze,
- 2 sanitetni vozili za prevoz večjega števila oseb.

Kaj morate vedeti

Reševalni prevoz je potrebno naročiti izključno dispečerju reševalnih prevozov na: (05) 33 83 207

Prevozov po elektronski pošti NE sprejemamo.

Nenujni reševalni prevoz je potrebno naročiti vsaj en dan prej, najkasneje do 14.00 ure. Prevoz, ki  je naročen kasneje, bo opravljen le, če bo reševalno vozilo na razpolago.

Nenujni reševalni prevoz, planiran za ponedeljek,  je potrebno naročiti najkasneje do petka do 14.00 ure. Prevoz, ki  je naročen kasneje, bo opravljen le, če bo reševalno vozilo na razpolago.

Nujne reševalne prevoze praviloma naroča zdravnik in se jih 24 ur dnevno sprejema na:

(05) 33 83 207 ali (05) 33 01 117

V skladu z navodili ZZZS, mora imeti pacient med prevozom pri sebi:
kartico zdravstvenega zavarovanja, 
nalog za prevoz, ki ga izda osebni ali lečeči zdravnik. 

Reševalni prevoz se opravi do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove. Če želi bolnik  na lastno željo na zdravljenje v drugo ustanovo, mora razliko v strošku prevoza plačati sam, po veljavnem samoplačniškem ceniku. 

Reševalni prevozi se opravljajo glede na nujnost bolnikovega stanja in ne glede na čas naročila.

 

preventivni programi