Skoči na vsebino
  • Zdravstveni dom Nova Gorica: 05 338 32 00

  • Klic v sili: 112

  • Nujna medicinska pomoč: 05 330 11 17

Projekt NEX-AID

Januarja  2020 se je pričel projekt sodelovanja Italija-Slovenija, NEX AID, oz. projekt čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč. V projektu sodelujejo partnerji iz italijanskega in slovenskega obmejnega prostora. Vodilni partner projekta je  AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA iz Benetk, ostali projektni partnerji so SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, COMUNE DI VENEZIA, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA iz Trsta in ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA. Pridružena partnerja sta  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje občine GO in Zdravstveni dom Koper. Projekt traja 24 mesecev.

Skupni cilj projekta NEX AID je krepitev čezmejnega sodelovanja med ustanovami z namenom izboljšanja odzivnosti v nujni medicinski pomoči in ukrepanja v izrednih razmerah za zagotovitev optimalne oskrbe življenjsko ogroženih pacientov na izbranem območju, aktivacijo izboljšanih postopkov in standardov ter razvoj usposabljanja zdravstvenega kadra in tako imenovane laične populacije. Predvidene spremembe bodo dosežene z vzpostavitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih čezmejnih protokolov in sporazumov. NEX AID je prvi primer čezmejnega upravljanja množičnih nesreč.

Glavni cilji projekta so:

  1. Izvajanje čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva z oblikovanjem in izvajanjem skupnih protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči;
  2. Oblikovanje optimalnih skupnih rešitev za uskladitev koordinacije nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju;
  3. Izvajanje tečajev zdravstvenega usposabljanja s certifikatom ECM za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske pomoči. 

Čezmejno sodelovanje je nujno zaradi zagotovitve potreb zdravstvenega varstva prebivalcev programskega območja in izvajalce zdravstvenih storitev. Z njim zagotavljamo najboljšo oskrbo tam, kjer je odzivni čas odločilnega pomena in za primere nujne medicinske pomoči v množičnih nesrečah. 

nex-aid projekt  logo

 

Avtor teksta je SB Jesenice

 

Projekt je sofinanciran v okviru programa  V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020, javni razpis 7/2019 Prednostna os 4 – Prednostna naložba11 CTE – S.C. 4.1, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

Novo obvestilo za javnost z dne, 21. 6. 2021: Sporočilo za javnost NEX AID 
 

Promocijski posnetek:

 

Posnetek vaje v Margeri:

 

Posnetek terenske vaje masovne nesreče ZD Nova Gorica:

 

preventivni programi