Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Center za duševno zdravje odraslih

Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) zagotavlja interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju. Nudi ambulantno in skupnostno obravnavo posameznika.

NAROČANJE NA PRVI OBISK IN SPREJEM NAPOTNIC V CDZO

V center se lahko naročite osebno po telefonu ali elektronski pošti ali po pošti preko klasičnega naslova Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica. Kontakt lahko vzpostavite tudi brez napotnice.

Kontakt:
Telefon: (05) 33 83 318
E-pošta:  

ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 10. uro
sreda med 16. in 18. uro

AMBULANTA

Naslov: 
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih
Rejčeva 4
5000 Nova Gorica

Lokacija:
Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica
zemljevid

Kontakt:
Telefon: (05) 33 83 269
E-pošta: 

Za informacije smo dosegljivi na telefon:
- ponedeljek med 12. in 17. uro
- torek, sredo, četrtek med 8. in 12. uro
- petek med 11. in 13. uro.

SKUPNOSTNA OBRAVNAVA

Center za duševno zdravje odraslih
Zdravstveni dom Nova Gorica
Bidovčeva ulica 4
5000 Nova Gorica

Kontakt:
Telefon: (05) 33 83 318
E-pošta: 

Za informacije smo dosegljivi na telefon:
- ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 10 uro.
- sreda med 16. in 18. uro.

Ambulantna obravnava zajema psihiatrično in klinično-psihološko obravnavo posameznikov starejših od 18 let.

Psihiatrična obravnava
Zdravnik specialist psihiatrije vodi začetno psihiatrično obravnavo in izvaja nadaljnjo ambulantno zdravljenje za osebe z različnimi duševnimi motnjami ter boleznimi. Pogovor z bolniki, in po potrebi tudi z njihovimi svojci, je usmerjen v prepoznavanje duševnih simptomov ter nudenje pomoči. Sledenje poteka v več oblikah: svetovanje, usmeritev v psihoterapijo, zdravljenje z zdravili, napotitev na nadaljnjo diagnostiko ali bolnišnično zdravljenje. Sodeluje z ostalimi člani tima.

Klinično-psihološka obravnava
Klinični psiholog je pri svojem delu usmerjen na zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu psihičnemu blagostanju. Delo v ambulanti zajema psihoterapevtske obravnave, rehabilitacijo ter klinično-psihološke preglede. Na podlagi klinično-psihološkega diagnostičnega pregleda poda psihološko oceno stanja osebe. Psihološko svetovanje in psihoterapija pa se uporabljata pri reševanju človekovih stisk in težav, ki jih oseba že dalj časa ne zmore rešiti sama in začenjajo ovirati njeno delovanje. Pri svojem delu sodeluje z ostalimi člani tima.

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
TJAŠA MARKIČ ČERNUTA, dr. med. spec. psihiater
mag. KATJA KODELJA, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
PETRA KOGOJ SIMČIČ, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije
dr. LUCIJA PAVŠE, univ. dipl. psih.
ALEKSANDRA SERJUN, dipl. med. sestra, pooblaščena oseba za vodenje čakalne knjige

Naročanje:
Naročanje osebno in po telefonu v ponedeljek med 12:00 in 17:00 uro,
torek, sredo, četrtek med 8:00 in 12:00 uro,
petek med 11.00 in 13.00 uro.

Osebno v ambulanti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih (3. nadstropje)
Ulica Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica

Po telefonu: (05) 33 83 269
Po e-pošti: 

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

SPO je program za dolgotrajno, nepretrgano in celovito obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v njihovem domačem okolju. Obravnava je timska in multidisciplinarna in se izvaja v okviru obiskov na pacientovem domu.

SPO je namenjena vodenju in zdravljenju oseb s hujšo in ponavljajočo se duševno motnjo, ki so pogosto hospitalizirani (tudi proti svoji volji), težje sodelujejo pri zdravljenju (vključno z opuščanjem jemanja predpisanih zdravil ter kontrolnih ambulantnih pregledov), so bili v preteklosti samomorilno ogroženi, kažejo akutno poslabšanje duševne bolezni, upad funkcioniranja vsakdanjih življenjskih aktivnosti s posledicami, in ženskam s poporodnimi duševnimi motnjami. SPO pa lahko predstavlja tudi prvi kontakt z osebo s sumom na težave v duševnem zdravju.

Namen SPO je zmanjšanje hospitalizacij, čim bolj normalno vključevanje oseb v socialno okolje ter sprotno reševanje kriznih situacij.

SPO se nahaja na Bidovčevi 4, 5000 Nova Gorica

Člani strokovnega tima:
EVGEN KAJIN, dr. med., spec. psihiater
TJAŠA MARKIČ ČERNUTA, dr. med. spec. psihiater
MANCA KRIŽMAN, mag. psih. - nadomešča jo SARA BENSA, univ. dipl. psiholog
JULIJA PAUL, dipl. delovni terapevt
KRISTINA KRIVEC ŠIROK, mag. soc. del.
mag. JASMINA BOLKO JUVAN, univ. dipl. soc. del.
JURE PODGORNIK, dipl. zdravstvenik
MARTINA POLANC, dipl. med. sestra
ALAN FURLAN, mag. zdr. nege - nadomešča ga TAMARA RADOČAJ, dipl. med. sestra
NINA TERČON, dipl. med. sestra

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek, med 7:30 in 14:00
sreda med 12:30 in 19:00

Naročanje:
Po telefonu: (05) 33 83 318 v ponedeljek, torek in četrtek med 8:00 in 10:00, ob sredah med 16:00 in 18:00 
Po e-pošti:

Po pošti:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Center za duševno zdravje odraslih - SPO
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Izberi lokacijo

Nova Gorica