Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Politika kakovosti

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene mreže.

Izvajamo preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev  zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu.

Naš cilj je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo...

  • uporabnikov storitev,
  • zaposlenih v zavodu,
  • ustanoviteljev zavoda,
  • poslovnih partnerjev.

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljševanja sistema celovitega vodenja kakovosti ter doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev. V Zdravstvenem domu Nova Gorica smo sisem kakovosti že vzpostavili in pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, 30.1.2014, št. Q-1814. Od takrat sistem stalno vzdržujemo in sledimo spremembam. 

Pri svojem delu želimo slediti mednarodno uveljavljenim načelom kakovosti: uspešnost zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravočasnost zdravstvene oskrbe, učinkovitost in enakost v obravnavi. Več o našem poslanstvu in osnovnih usmeritvah na področju kakovosti si lahko preberete v dokumentu Politika kakovosti.

6391420416564262_certifikat-prvi-del.jpg

6386218346598511_certifikat-drugi-del.jpg