Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Zgodovina

Kako smo rasli…

Po drugi svetovni vojni je območje Goriške izgubilo svoje regijsko središče in ostalo brez organizirane zdravstvene službe. Italijanski zdravniki so odšli, zdravstvo je v glavnem slonelo na babicah.

Leta 1950 je bilo v okraju Gorica (ki je obsegal tudi širše območje Ajdovščine) vsega 5 zdravnikov, 6 farmacevtov, 1 medicinska sestra, 1 sanitarni tehnik, 4 dentisti, 1 zobotehnik in 22 babic.

Leta 1952 je na območju delovalo že 8 splošnih ambulant, 6 zdravstvenih postaj in en proti-tuberkulozni dispanzer. Leta 1956 so ustanovili zdravstvena domova v Novi Gorici in Šempetru ter zdravstveni postaji v Kanalu in na Dobrovem.

Leta 1969 je prišlo do združevanja in Zdravstveni dom Nova Gorica je pokrival tudi območje Ajdovščine in Tolmina. Od leta 1991, ko je prišlo do ponovne razdružitve, deluje Zdravstveni dom Osnovno varstvo kot samostojen javni zavod.

Gradili…

Prostori ambulant so bili v prvih povojnih letih večinoma v zasebnih hišah in slabo opremljeni. Po končani gradnji Nove Gorice se je zdravstvena služba leta 1963 preselila v barake graditeljev mesta. Zdravstveni dom Šempeter se je v adaptirane prostore nekdanjega internega oddelka preselil leta 1977.

Razvoj mesta je narekoval nove širitve in posodobitve. Leta 1996 je bil zgrajena nova stavba zdravstvenega doma, v kateri je zavod pridobil 1.500 m2 ambulantnih prostorov. Z nadzidavo in obnovo stare stavbe pa smo pridobili dodatnih 400 m2 za potrebe ambulant in laboratorija ter 300 m2 za upravo zavoda.

Sledila je prenova ambulant na Dobrovem, v Kanalu, Kostanjevici na Krasu, Braniku in Šempetru pri Gorici. V obnovljenih prostorih je bila nameščena nova oprema in sodobni medicinski pripomočki.

Se razvijali …

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica svoje delo opravlja strokovno in uspešno, kar dokazujejo tudi kazalci javnega zdravja, ki so med najboljšimi v Sloveniji. Zdravniki v zavodu so dobili možnost specializacije na področju družinske medicine. Postopoma so se odpirale številne specialistične dejavnosti in služba nujne medicinske pomoči. Naši načrti so usmerjeni v izboljšanje naših storitev ter pogojev dela zaposlenih.