Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.

Sestava sveta

IME IN PRIIMEK VLOGA
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med. predsednica, predstavnica zaposlenih
Tanja Doljak Milost, dipl. med. sestra članica, predstavnica zaposlenih
Tina Mahkovič, dr.med. članica, predstavnica zaposlenih
Marjana Gorjan, dipl. fizioterapevt članica, predstavnica zaposlenih
Aleš Dugulin, gradbeni tehnik član, Mestna občina Nova Gorica
Uroš Saksida, magister znanosti član, Mestna občina Nova Gorica
Jana Lukrecija Valenčak članica, Občina Šempeter-Vrtojba
Risto Djurić član, Občina Kanal ob Soči
Matias Kocijančič član, Občina Brda
Damjana Sušanj članica, Občina Miren-Kostanjevica
Sabina Zavadlal članica, predstavnica zavarovancev ZZZS
Florida Petelin članica, Občina Renče-Vogrsko