Skoči na vsebino

Klic v sili

112

Nujna medicinska pomoč

05 330 11 17

Zdravstveni dom NG

05 338 32 00

Vodstvo in uprava

Petra Kokoravec, dr. med., spec. družinske medicine
Direktorica

E-pošta: 
Telefon:  (05) 33 83 260

Temeljne usmeritve in cilji:

 • strokovnost dela in zadovoljstvo uporabnikov,
 • zadovoljstvo zaposlenih,
 • učinkovita izraba sredstev za doseganje maksimalnih učinkov,
 • standardizacija dela in poslovanja,
 • razvoj in krepitev partnerskih odnosov z ustanovitelji, drugimi izvajalci in plačniki zdravstvenih storitev.

Pogovor z direktorico:

Sodelavke in sodelavci, uporabniki, poslovni partnerji... Če bi se radi pogovorili z direktorico, vljudno prosimo, da čas sestanka dogovorite v tajništvu, tel. (05) 33 83 260

Eva Brecelj, dr. med., spec. pediater

E-pošta: 
Telefon: (05) 33 83 324

Temeljne usmeritve in cilji:

 • izboljšanje pozitivnih kazalcev zdravstvenega stanja,
 • zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,
 • skrb za strokovno in osebno rast zaposlenih ter vodenje strokovnega sveta,
 • strokovno povezovanje z zdravstvenimi in drugimi javnimi ustanovami.

Mojca Vidic, dipl. med. sestra.

E-pošta: 
Telefon: (05) 33 83 211

Temeljne usmeritve in cilji na področju zdravstvene nege:

 • čim višja kakovost storitev in razvoj zdravstvene nege,
 • permanentno strokovno izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi,
 • zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih v zdravstveni negi,
 • strokovno sodelovanje z in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev.

Rejčeva ulica 4, (3. nadstropje), 5000 NOVA GORICA

Telefon: (05) 33 83 260
Telefax: (05) 33 83 357

IME IN PRIIMEK NAZIV KONTAKT
Katarina Žniderčič  Poslovni sekretar (05) 33 83 260 
Karmen Birsa Poslovni sekretar (05) 33 83 328
Mojca Lampe, univ. dipl. ekon. Vodja FRS (05) 33 83 297
Anka Klančič, univ.dipl.prav. Pravnica (05) 33 83 205  
Barbara Čehovin Centa, univ.dipl.soc. Kadrovska služba (05) 33 83 263 
Mirka Polenčič, dipl.ekon. Obračun plač (05) 33 83 266
Marjetka Sever Pregelj, dipl.ekon                       Knjigovodstvo (05) 33 83 243
Diana Peršolja, ekon.teh. Knjigovodstvo (05) 33 83 280
Nives Živec, med. ses. Sistemski operater (05) 33 83 262
Anja Kaluža, dipl. ekon. Saldakonti dobavitelji (05) 33 83 259
Lavra Gruden Mavrič, ekonomski tehnik             Saldakonti dobavitelji (05) 33 83 267
Mateja Cotič, dipl. ekon. Knjigovodstvo (05) 33 83 229
Blaž Bone IT vzdrževalec (05) 33 83 216
Nelida Casarsa

MS za obvladovanje bolnišničnih okužb,
izobraževanje in kakovost ZN

e-mail